Icoană a Maicii Domnului din Muntele Athos, în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca

sept. 4, 2022 | Actualitate

O icoană a Maicii Domnului „Stareța”, replica originalului de la Mănăstirea Pantocrator din Sfântul Munte Athos, a fost adusă în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca. 

Sfântul odor a fost adus de o delegație condusă de părintele protosinghel Natanael Zanfirache, slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, și depusă în biserica parohială, în seara zilei de vineri, 2 septembrie 2022. Preoții și credincioșii parohiei au întâmpinat icoana, s-a înconjurat biserica, după care aceasta a fost așezată definitiv, spre închinare, în locașul de cult.

„Ocrotitoarea bisericuței a primit un loc minunat de cinste în mijlocul nostru, și care în timp ne va aduce liniștea, pacea și bunăstarea. O mare bucurie și binecuvântare să avem de acum în Bisericuța noastră Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Gherontissa” (Stareța), replica originalului de la Mănăstirea Pantocrator din Sfântul Munte Athos. Mulțumiri părintelui protosinghel Natanael Zamfirache și ucenicilor săi! Mulțumiri celor care au donat și celor care mai doresc să ne ajute ca să ne arătăm recunoștința față de călugării athoniți, a declarat protopopul Dan Hognogi, preotul paroh al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu „Stareţa” se află în Sfânta Mănăstire Pantocrator din Sfântul Munte şi este cea mai importantă icoană a Mănăstirii.

Istoria ei are rădăcini adânci, din moment ce tradiţia menţionează că ea este un dar făcut Mănăstirii Pantocrator de către împăratul bizantin Alexie I Comnen. Reprezintă o copie a icoanei în mozaic a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu „Grabnic Ascultătoare”, care se găsea în Sfânta Mănăstire Pantocrator din Constantinopol, construită de către acelaşi împărat. Este singura icoană portabilă care reprezintă pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu întreagă şi în poziţie de rugăciune.

Icoana a dobândit Denumirea de „Stareţă” mai târziu, după o minune deosebită a Născătoarei de Dumnezeu. Locul ei iniţial era în Sfântul Altar, în spatele Sfintei Mese. Aşadar, în timp ce icoana se afla încă în acel loc, trăia un stareţ foarte virtuos, dar înaintat în vârstă şi muribund din cauza unei boli. El şi-a cunoscut sfârşitul prin descoperire dumnezeiască şi a dorit să se împărtăşească cu preacuratele şi făcătoarele de viaţă Taine ale Domnului nostru. De aceea, el l-a şi rugat pe ieromonahul de rând, care slujea în acea zi, să termine mai repede Dumnezeiasca Liturghie. Însă ieromonahul nu s-a supus imediat dorinţei stareţului şi a continuat să slujească încet. În felul acesta, a fost nevoită să intervină însăşi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pentru a schimba dispoziţia preotului slujitor. S-a auzit, prin urmare, deodată vocea ei din icoană, care i-a poruncit în repetate rânduri să termine cât mai repede Dumnezeiasca Liturghie, încât să apuce stareţul să se împărtăşească. Aşa s-a şi petrecut. De îndată ce s-a împărtăşit stareţul, a adormit; de atunci i-au dat Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi icoanei sale denumirea de Stareţa, datorită strânsei sale legături cu stareţul. După acest fapt, icoana a fost mutată şi aşezată în afara Sfântului Altar, pe coloana stângă a naosului central, unde se află până astăzi, pentru ca pelerinii să i se poată închina.

Icoana are înălțimea de 196 centimetri si lățimea de 76 centimetri. Ferecătura de argint, lucrare de o înaltă artă, a fost realizată în urma dorinţei Preasfintei Născătoare, cu cheltuiala unei femei bogate din Constantinopol. Vasul mare de lut pentru păstrarea uleiului, reprezentat pe acoperământ, a fost realizat spre aducerea aminte a minunii pe care a făcut-o Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în secolul al XVII-lea, într-o vreme în care Mănăstirea nu mai avea deloc untdelemn.

Icoana a fost aşezată într-un proschinitar de marmură, lucrat cu măiestrie, făcut cu cheltuiala şi grija Părintelui Teofil din Lemnos, fost stareţ al Mănăstirii.

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu „Stareţa” săvârşeşte mulţime de minuni pentru cei ce aleargă la ea cu credinţă. Femeilor sterpe le dăruieşte copii, celor suferinzi de cancer şi de diferite boli le dă sănătate, elevilor iluminare şi diferitelor nevoi ale oamenilor le aduce degrabă rezolvare, ca „Grabnic Ascultătoare”; în acest fel, ea este călăuză a credincioşilor şi sfătuitoare sigură în viaţa lor. „Stareţa” dă o bucurie şi binecuvântare deosebită creşterii sau înfăptuirii oricărei lucrări bune, după cum mărturisesc pelerini evlavioşi care au crescut şi au progresat în muncile lor, în urma contactului cu această icoană a „Stareţei”.

Chipul ei este foarte dulce la vedere, plăcut şi plin de milă, lăsând fiecărui pelerin simţiri de bucurie, satisfacţie, jubilare, nădejde, mângâiere şi compătimire, arătând că aleargă spre întâmpinarea nevoii copiilor ei şi că îi alină întotdeauna pe credincioşii săi.

Icoana este prăznuită în ziua de 2 decembrie, în aceasta zi făcându-se amintire de o minune săvârșită de Maica Domnului Gherontissa în anul 1948, când Mănăstirea Pantocrator a fost salvată dintr-un incendiu prin intervenția minunată a Maicii Domnului. Datorită acestei minuni, icoana mai este numită și „Pyrosoteira”, adică „Izbăvitoarea de foc”.


Biserica „Adormirea Maicii Domnului”,  situată pe strada Govora, nr. 19,  în cartierul clujean Mănăștur, a fost construită între anii 1950-1961, prin contribuția financiară a mănăşturenilor, în timpul păstoririi preotului Emil Mureşan, unul dintre cei 38 preoţi greco-catolici semnatari ai actului de revenire la Biserica Ortodoxă din octombrie 1948. Lăcașul de cult a fost sfinţit la data de 1 octombrie 1961, de către Arhiepiscopul Teofil Herineanu, vrednic de amintire.

În anul 2012 a fost inițiat un amplu program de reaşezare arhitectonică şi renovare capitală a bisericii și în special a picturii în tehnica frescă, realizată sub coordonarea părintelui arhidiacon dr. Nicolae Bălan. De asemenea, au fost înnoite icoanele de pe catapeteasmă, fiind pictate de George Romilă din Piatra Neamț, iar în pridvor a fost realizată în tehnica mozaic scena „Adormirii Maicii Domnului” de către Anca Mihăilă.

Au fost executate lucrări de retencuire, izolare termică, refațadizare, au fost înlocuite uşile exterioare ale bisericii cu uşi din stejar sculptat pe ambele feţe, s-au schimbat toate geamurile și ușile, dar și mobilierul bisericesc. Cele trei clopote au fost reaşezate pe structuri metalice şi acţionate electric. Totodată, biserica a fost placată în interior cu piatră naturală de Viștea, iar în exterior cu granit; acoperișul a fost înlocuit cu tablă plană de cupru. Au fost reamenajate curtea interioară, aleile pietonale și curtea Monumentului Eroilor și s-a îmbrăcat în piatră de Vrața masa Sfântului Altar. Toate aceste lucrări și multe altele au avut loc sub oblăduirea părintelui paroh dr. Dănuţ Liviu Hognogi, care este și protoiereul Protopopiatului Cluj I, sprijinit în slujire de pr. Vasile Roman și pr. prof. dr. Dorin Ielciu.

Ultimele articole