Parohia ,,Sfântul Nicolae”

Parohia ,,Sfântul Nicolae”, are biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”, situată pe strada Horea nr. 44, Cluj-Napoca, construită în anul 1932, cu pictură realizată parțial de Anastasie Demian și completată de Cornel Cenan, având 2100 de credincioşi; preot paroh Vasile Nemeş, preot slujitor Florin Claudiu Daniel.